Individuelle (1 of 4).jpg

Susan Møller Jensen

Cand.psych fra Aarhus Universitet i 1984
Autoriseret af Dansk Psykologforening i 1992

Arbejdserfaring:

 • 1986- til dato Privat Praksis i Januspsykologerne:
  • Hovedområder:
  • Terapi med mennesker med choktraumer og udviklingstraumer i forbindelse med fx. seksuelle overgreb, voldtægter, ulykker, særligt vanskelige opvækstvilkår, omsorgssvigt etc.
  • Forløb rettet mod selvudvikling, at finde livsmening.
  • Terapi med mennesker med traumer efter tortur og krig.
 • 2010 - til dato Tilknyttet som specialist ved Servicestyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO): Rådgivning til- og udredning for kommuner, bosteder mm i særligt komplicerede sager, rådgivning til borgere i særligt komplicerede sager.
 • 2014 - til dato Tilknyttet LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre: Vold i nære relationer, æresrelaterede konflikter.
 • 2010- til dato Tilknyttet Kompetencecenter Prostitution: Terapi til mennesker med problemer knyttet til salg af sex. 2014-2015 Rådgivningsprojekt for VISO med antropolog Marianne Nøhr Larsen til Grønlænderenheden i Aalborg Kommune.
 • 2012-2014 For Socialstyrelsen tilknyttet udarbejdelsen af "Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb" som ekstern referee ved den indledende kortlægning af eksisterende metoder, og del af ekspertgruppen til udarbejdelsen af metoder og ved evalueringen.
 • 2004 -2014 Tilknyttet VFCSU senere Psykologordningen - under Socialstyrelsen: Terapi i forbindelse med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen .
 • 1992-93 Deltidsansat ved Forrevalideringscenter for Flygtninge, FCF: Terapi og psykosocialt teamarbejde med traumatiserede flygtninge.
 • 1988-92 Lærer og Censor i psykologi ved Fysioterapeutskolen
 • Århus.
 • 1989-90 Forskning ved Etnografisk Institut: Personlighedsudviklingen i Iran under shahens modernisering.
 • 1986-87 Studenterrådgivningen no.50, Skjoldhøjkollegiet: Terapi og opsøgende psykosocialt arbejde .
 • 1984-86 Tilknyttet patientforeningen COPA: kurser og rådgivning for stomiopererede.
 • 1984-86 Underviser ved den Blå Aftenskole - underviser i psykologi.

Uddannelser og kurser:

 • 2017: Konference New York: Attachment and Trauma v. Stephen W Porges, Daniel Siegel, Pat Ogden, Vittorio Gallese, Antonio Damasio, Rachel Yehuda, Sue Johnson, Alan Shore, Peter Levine, Robin Shapiro, Diane Fosha
 • 2016: Neuroaffektivt Mentaliserings Interview v.Anne Blom Corlin, Jesper Birk og Knud Hellborn
 • 2015: Sansemotorisk psykoterapi – En metode til bearbejdning af traumatiske erindringer v. Pat Ogden.
 • 2015: Konference: Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med voksne v. Ilan Kutz, Lars Sørensen, Helen Kennerley og Finn Skårderud.
 • 2014-2015: Efteruddannelse: Neuroaffektiv Udviklingspsykologi v. Susan Hart og Marianne Bentzen
 • 2014: Treating Survivors of Childhood Abuse, STAIR og NST modellerne v. Marylene Cloitre
 • 2013: Omsorgssvigtede og traumatiserende børn v. Bruce Perry.
 • 2010: The Brain, Emotion & Cognitive Therapy og Memory, Schemata & Cognitive Therapy v. Helen Kennerly og Udo Kischka
 • 2009-2010: Efteruddannelse - Kærlighed, hengivelse og længsel. Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.
 • 2009: Current directions in treating health anxiety and PTSD. Kognitiv adfærdsterapi af angsttilstande: Hypokondri og PTSD v. Stephen Taylor.
 • 2002-05: Efteruddannelse - Essenstræning: Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.
 • 1999-2004: Efteruddannelse - Psykoterapi og Ændringsteori: Institut for Somatisk Psykologi:v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.
 • 1995-97: Efteruddannelse - Intensiv træning i kropsorienteret psykoterapi: Bodynamic Institute: v. , Lennart Ollers, Erik Elnegård m.fl.
 • 1993: Traume og Heling efter seksuelle overgreb: Center for PTSD Ålborg Psykiatriske afdeling.
 • 1993: Posttraumatisk Stress med kropslig indfaldsvinkel: Bodynamic Institute.
 • 1988: Somatization and Reworking of Trauma: Peter Levine.
 • 1983: Bodymind Training: David Boadella.

Udgivelser:

 • 2016: Udgivelser knyttet til Rådgivningsprojekt til Grønlænderenheden i Aalborg Kommune:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artikel-i-bruger-alt-for-
mange-ord/@@download/publication

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artiklen-unge-
gronlaendere-bidrager-til-nye-indsigter-i-det-sociale-arbejde/@@download/publication

 • 2014: Udgivelser knyttet til "Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker med kognitive handicap udsat for seksuelle overgreb"

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/psykoterapeutisk-guide-til-
behandling-af-mennesker-med-kognitive-funktionsnedsaettelser-
udsat-for-seksuelle-overgreb/@@download/publication

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-psykoterapeutisk-
guide-til-behandling-af-mennesker-med-kognitive-handicap-
udsat-for-seksuelle-overgreb/@@download/publication

 • 2008: Medforfatter: "Livslange Tilløb" en antologi red. Søren Eggert