Individuelle (2 of 4).jpg

Stig Winther Petersen

Cand.Psych fra Aarhus Universitet i 1984.
Autoriseret af Dansk Psykologforening i 1996

Arbejdserfaring:

 • 1986- Privatpraktiserende psykolog i Rådgivningen Janus – Flygtningepsykologerne med psykoterapeutiske behandlings-opgaver og udredningsarbejde for Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, forskellige jyske kommuner, Dansk Magisterforening, Etnisk Ung. Speciale i arbejde med torturofre og krigstraumatiserede flygtninge og veteraner samt med tværkulturelle problemstilllinger samt arbejdsrelateret stress. Kurser og foredrag for bl.a. Århus, Skive, Viborg og Syddjurs Kommuner. Kursus for tolke, der arbejder med psykologer og psykiatere.

 • 2010 – 2018: Tilknyttet som specialist ved Videns- og Specialrådgivningsorganisationen (VISO) under Socialstyrelsen inden for området ’udsatte voksne’ (flygtninge, veteraner, voldsramte, æresrelaterede konflikter) og inden for børneområdet ifm. bl.a. specialundervisning for flygtningebørn. Udrednings- og rådgivningsopgaver for kommuner, bosteder og enkeltpersoner i særligt komplicerede sager.

 • 2005 – 2006: Supervisor på RehabiliteringsCenter for Traumatiserede flygtninge i Skive

 • 1992 – 1996: Supervisor i AktHIVhuset og på Marselisborg Hospital ifm rådgivende og terapeutisk arbejde med HIV-smittede

 • 1990 - 1991: Undervisning i psykologi på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i Århus

 • 1989 – 90: Psykolog ved Sundhedsrådet i Århus og Den Kommunale Børnetandpleje mhp. udvikling og formidling af nye sundhedspædagogiske metoder

 • 1985 - 1986: Undervisning i psykologi på Den Blå Aftenskole. Kurser for medlemmer af patientforeninger

 • 1984: Civil værnepligt på Muskelsvindfondens behandlingscenter

Uddannelse  - efteruddannelse – udvalgte kurser - konferencer:

 • 2017: Diplomkursus i Lejrbålsmetoden v. Psykolog Per Isdal, Om forebyggelse af sekundær traumatisering

 • 2017: Seminar om : Compassion Fokuseret Terapi, v. Psykolog Paul Gilbert

 • 2016: Sansemotorisk psykoterapi – Kursus om en metode til bearbejdning af traumatiske erindringer v. Pat Ogden

 • 2012: Kursus om voksenudvikling og psykoterapi. Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 2011 : Kursus i "Assesment" v. Christian Møller Pedersen og Claus Werchmeister, Århus Universitetshospital – Risskov.

 • 2009-2010 Overbygning på efteruddannelse - Kærlighed, hengivelse og længsel. Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 2008: Efteruddannelse - Essenstræning: Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 2007 – 2008: Efteruddannelse - somatisk psykoterapi og voksenudvikling. Kursus med fokus på selvkendskab og evnen til at arbejde med dybdepsykologiske niveauer i personligheden. Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 2005: Efteruddannelse: Træning i somatisk orienteret psykoterapi.v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 2001: Kursus i Klinisk Psykofarmakologi, v. Overlæge, psykiater Søren Thiesen

 • 2000: Kursus om Personlig udvikling og personlighedsteori, ved Marianne Bentzen

 • 1999 - 2004: 4 – årig psykoterapeutisk efteruddannelse - Psykoterapi og Ændringsteori: Institut for Somatisk Psykologi: v. Ingrid Katborg, Henrik Lauridsen Katborg.

 • 1996-97: 1- årig efteruddannelse - Intensiv træning i kropsorienteret psykoterapi for psykologer: Bodynamic Institute: v. Lennart Ollers, Erik Elnegård , Erik Jarlnæs m.fl.

 • 1989 - : Deltagelse i Nordiske konferencer for psykoterapeuter, der arbejder med traumatiserede flygtninge. Deltagelse i konferencer på Rigshospitalets Center for Torturofre (RCT – nu Dignity).Deltagelse i konferencer arrangeret af det Interinstitutionelle netværk af rådgivninger, der arbejder med flygtninge. Deltagelse i konferencer under Viso/Socialstyrelsen, Etnisk Ung og på Psykologisk Institut på Syddansk Universitet.