Individuelle (4 of 4).jpg

Marianne Køhler Skov

Cand.Psych fra Aarhus Universitet i 1997.
Autoriseret af Dansk Psykologforening: 2000.

Arbejdserfaring: 

 • 2000-2018: Privatpraktiserende psykolog i Rådgivningen Janus. 

Psykoterapeutisk behandling af større skolebørn, unge og voksne. Udredning af unge og voksne. Supervision af psykologer og psykoterapeuter, personale på socialpædagogiske opholdssteder, personale på bosteder for uledsagede flygtninge, integrationsmedarbejdere, socialrådgivere og familiebehandlere på familiebehandlingssteder, lærere og pædagoger. Undervisning og foredrag.                       

 • 2010-2018: Tilknyttet VISO (Socialministeriets enhed for udsatte) som specialist i områderne flygtninge, grænseområdet mellem psykologien og psykiatrien, overgangen til voksenlivet og udviklingstraumer. Udredning, rådgivning og vidensformidling til kommuner, institutioner og privatpersoner i særligt komplekse sager.

 • 2000: Psykolog ved Taleinstituttet i Risskov

 • 1999: Psykolog i AktHivhuset Århus

 • 1998-1999: Psykolog i Familieafdelingen, Viborg Kommune

Uddannelse

 • 2011: Specialist i psykoterapi
 • 1999-2007: Efteruddannelse i somatisk orienteret psykoterapi ved Institut for Somatisk Psykologi, Århus i alt 412 timers teori, metode, psykoterapi og supervision.
 • 2000: Autoriseret af Dansk psykologforening
 • 1997-92: Psykologistudium på Aarhus Universitet
 • 1986-91: Studier i sprog og litteratur på Germansk Institut, Århus. Svarende til bachelorgarden i tysk samt 1-årigt suppleringsfag i nederlandsk
 • 1984-86: Studier i litteratur, kunsthistorie og romanske sprog ved Universität Münster, Westfalen

Kurser

 • 2018- 16.5 Kursusdag om komplekse traumer ved Naomi Halpern, Roskilde
 • 2018- 15.5 Selvskade ved Bo Møhl og Naomi Halpern, Roskilde
 • 2018 – 2016 Kurser ved Dr.Stephen Gallegos i ”The Totem Pole Proces” (visualiseringsteknikker, imagery, og sindets selvhelbredende kræfter). ”Healing the Divided Self”, ”Love and Connection”, ”Roots, love and connection”, ”4 Ways of Knowing”
 • 2018 – 2014 To årlige temadage hos Henrik Lauridsen Katborg på Institut for Somatisk Psykologi
 • 2015 ”Sansemotorisk psykoterapi. En bearbejdning af traumatiske erindringer” ved Pat Odgen, Roskilde
 • 2013 Kursus i ARC-metoden til behandling af traumatisk stress hos børn og unge ved Margret Blaustein, Boston
 • 2012  16.-17.7 Mentalization-Based Treatment for Adolescence (MBT-A)ved Peter Fonagy og Trudie Rossouw, London
 • 2008 21.-22.11 ”Healing your Past” ved Dr. Stephen Gallegos
 • 2003 23.05 Kursus i klinisk psykofarmakologi for psykologer ved speciallæge i psykiatri Søren Thiesen
 • 1998 kursus i PTSD ved Ole Vedfelt, Skive

Konferencer:

 • 2015: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med voksne, v/Susan Hart, Roskilde
 • 2013: 1st International Congres of Mentalization-Based Therapy, London
 • 2013  29.05-01.06: 24nd Annual International Trauma Conference i Boston
 • 2011 18.-21.05 :22nd  Annual International Trauma Conference i Boston ”Psychological Trauma: Neuroscience, Attachment and Therapeutic Interventions.
 • 2012 29.-31.03 : ESTD-konference i Berlin : ”Es gilt viele Mauern abzubauen-Wege zur Integration”
 • 2010 8.-10.4 ESTD-konference i  Belfast: ”Healing Traumatic Relationships – Psychological and Societal Perspectives on Trauma and Dissociation”
 • 2001: ”Høring om Psykologi og Etniske Minoriteter”, København.

Publikationer og redaktørarbejde:

 • Medforfatter på ”Mentalisering i pædagogik og terapi”, 2014, Hans Reitzel.
 • Redaktør på bøger af Henrik Lauridsen-Katborg : ”Vejen til fordybelse” (2004), ”Kærlighed, hengivelse og længsel”(2007), ”Stemninger, selvet og ånden”(2015) samt ”Det omvendte menneske” (2018)